Algemene informatie

onderstaand treft u korte informatie betreffende onze stalling:

- Goed bereikbaar
- Overdekte stalling
- Goed geventileerd
- Stalling is afgesloten en bewaakt